Հոգեւոր դասընթացները առաջարկվում է փրանիք բուժման համակարգում։ | The Pranic Healers
The ancient art and science of pranic healing and arhatic yoga
Cart0

Հոգեւոր դասընթացները առաջարկվում է փրանիք բուժման համակարգում։


MCKS Achieving Oneness with the Higher Soul MCKS Հասնել Միասնռւթյան Գերագույն Հոգռւ հետ® (Achieving Oneness with the Higher Soul®)

Վաղեմի մեդիտացիաները, որոնք դարեր շարունակ գաղտնիութեան մէջ են պահւած եղել, առաջին անգամը լինելով կը բացայայտւեն եւ կուսուցանւեն բոլորին: Այս տեխնիկաները ձեզ թոյլ կը տան արագացնել ձեր կերպաւորւած հոգու Միացումը (ընդհանրապէս կոչւում է ձեր ստորին ինքնութեան անհատականութիւնը) ձեր Բարձր Հոգու հետ (Բարձր ինքնութիւն): Այս երեւոյթը ծանօթ է որպէս «Հոգու անդրադարձում», «Պայծառացում» կամ «ինքնաճանաչում»:
Read more >>


MCKS
     Arhatic Yoga MCKS Արհաթիք Եօգա® (Arhatic Yoga®)

Սինթեզման եօգան
Արհաթիք (ARHATIC) բառը ծագում է առել «Արհաթ» «Arhat» բառից, որ
նշանակում է խիստ յեղաշրջւած էակ: Եօգայի զարգացած այս համակարգը Մահա Գռւռռւջի Մէյի լինգ-ը (Mahaguruji Mei Ling) տւել է Վարպետ Չոա Քոք Սռւի-ն (Master Choa Kok Sui): Դրա սկզբնաղբիւրները գտնւում են Չինաստանում, Հնդկաստանում եւ Թիբեթում: Բացի այն որ յառաջացած մի տեխնիկա է որով զբաղւում են Հոգեւոր Նախաձեռնողները, դա նաեւ սինթեզում է եւ համատեղում բոլոր եօգաները: Սովորէք եւ փորձարկէք բոլոր 7 եօգաների էական նիւթը եւ ուժը: Ռաջա Եօգա, Քառմա Եօգա, Լայա/Քռւնդալինի Եօգա, Ջանա Եօգա, Բաքթի Եօգա, Մանթռա Եօգա, եւ պարզեցւած Հաթա Եօգա:
Read more >>


MCKS Higher
     Clairvoyance MCKS Բարձր Մակարդակի պայծառատեսութիւն® (Higher Clairvoyance®)

Վարպետ Չոա-ի (Master Choa) տեխնիկաները անհաւատալիօրէն պարզ եւ հեշտ օգտագործելի են: Այս «պատրաստի» աշխատանոցը բացայայտում է մի շարք թաքուն սկզբունքներ եւ հին գաղտնիքներ որոնք կարող են զարգացնել «Բարձր Աչքեր»ը եւ կամ այն ինչ կոչւում է «Դրախտի Աչքեր» կամ «Բուդդայի Աչքեր» Արեւելեան գրականութեան մէջ: Օգտագործելով այս աւելի եւս զգայուն «լուսանկարչական գործիքները» դուք արագօրէն եւ ապահով կերպով կը նկատէք աուրան, չաքրաները եւ այլ նուրբ էներգիաները: Սովորէք այս պարզ եւ հեշտ հետեւելիք տեխնիկաները, ապա դրանք տուն տարէք այս մասնաւոր վարժութիւնները շարունակաբար յղկելու ձեր պայծառատեսական հմտութիւնները:
Read more>>


MCKS Om Mani
     Padme Hum MCKS Օմ Մանի Փադմէ Համ® (Om Mani Padme Hum®)

Փորձարկէք Աշխարհի ամենից հանրայայտ Մանտրաներից մէկի Ներքին Ուսուցումները: Օմ Մանի Փադմէ Համ-ի (Om Mani Padme Hum)… ուժեղ մանտրա եւ աղօթք է որ համակում է ուժեղ Սիրով, Երախտագիտութեամբ, եւ խղճով: Այս կուրսի ընթացքում սովորէք այս ուժեղ մանտրայի աւելի խորը ըմբռնումը եւ նրա բազմաթիւ օգուտներն ու կիրառումները: Փորձարկէք «եօգա» կամ միացում Բարձր Հոգու հետ, երբ ուղղորդւում էք Մեդիտացիայի մէջ այս ուժեղ Մանտրայով: Դասարանի ղեկավարը նաեւ մասնակից է դառնում Ինքնութեան Կառուցման, Մեդիտացիա Բարութեան Սիրոյ, եւ Մեդիտացիա Կապոյտ Մարգարիտի Ոսկէ Լոտուսի մէջ ուսուցումներին, ինչպէս նաեւ առաջնորդում է խմբին այս մեդիտացիաներում: Յաւելեալ բաժինները ներառում են՝ երգեցողութիւն չաքրաների մաքրման համար, արթնացումը Բուդդայի Քուան Եյին-ի (Quan Yin), մանտրայի իղձեր իրականացնող յատկանիշերը, այս մանտրան որպէս մի գործիք Համաշխարհային Խաղաղութեան համար…. եւ շատ աւելին:
Read more >>


MCKS Spiritual
     Essence of Man MCKS Մարդու Հոգեւոր էությունը® (Spiritual Essence of Man®)

Մի եզակի եւ ուժեղ հոգեւոր աշխատանոց փորձարկելու համար Աստւածային Էութիւնը ձեր չաքրաների եւ Էներգիա մարմնի մէջ. Դուք յաւելեալ ուժ կը ստանաք աւելի խոր գիտութեան եւ վարժութեան շնորհիւ երբ սուզւէք միայն եգիպտական եւ հնդկական Գաղտնիքների Դպրոցի ներքին կանոնների մէջ.
Read more>>


MCKS Inner
     Teachings of Hinduism Revealed MCKS Բացայայտւել է Հինդուիզմի ներքին ուսուցումները® (Inner Teachings of Hinduism Revealed®)

Բացայայտէք հնդկական տարբեր աստւածութիւնների էութեան յետեւ գտնւած գաղտնիքները եւ թէ ինչպէս էք կարող ձեռնհասութիւն ունենալ այդ էներգիաներին ինքնա-փոխակերպման եւ ինքնաևբուժման համար:
Read more >>


MCKS Inner
     Teachings of Buddhism Revealed MCKS Բացայայտւած է Բուդաիզմի ներքին Ուսուցումները® (Inner Teachings of Buddhism Revealed®)

Չորս Ազնիւ Իրողութիւնները եւ Ութ Ծալքով Ուղին որոնք ուսուցանւած են Լորդ Բուդդայի կողմից, գեղեցկօրէն ծաւալւած եւ պարզաբանւած են Մեծ Վարպետ Չոա Քոք Սռւի-ի (Grand master Choa Kok Sui) միջոցով: Իրողութեան տարբեր մակարդակները եւ երեսակները, եւ Բուդաիզմի տարբեր Դպրոցները, տառապելու Չորս Գլխաւոր Պատճառները եւ Ուժեղ Վճիռը, ամբողջութեամբ քննարկւած են իրենց խորութեամբ Մեծ Վարպետ-ի (Grand master) կողմից:
Read more >>


MCKS Inner
     Teachings of Christianity Revealed MCKS Բացայայտւած է Քրիստոնէութեան Ներքին Ուսուցումները® (Inner Teachings of Christianity Revealed®)

Յիսուս մարդկանց ուսուցանում էր առակներով, իսկ առաքեալներին «երկնի արքայութեան բանալիներով»:
Առաջին անգամը լինելով Մեծ Վարպետ Չոա Քոք Սռւի (Grand Master Choa Kok Sui) այս խորունկ սկզբունքները եւ տեխնիկաները բաժանում է՝ ուժեղացնելու համար մեզ Յիսուս Քրիստոսի Անգնահատելի ուսուցումների Սիրով եւ Իմաստութեամբ: Այս գործնական սկզբունքները եւ տեխնիկաները ձեզ թոյլ են տալիս փորձարկել «Յիսուսի գիտակցութիւնը» երբ դեռեւս գտնւում էք Ֆիզիքական մոլորակի վրայ:
Read more >>


Mcks Super Brain
     Yoga MCKS Գեր ուղեղի Եօգա® (Super Brain Yoga®)

Գիտական մի նւաճումի միջոցով վերջնական ձեւով դրսեւորւում է որ մարդկային ուղեղը կարող է ծնել ուղեղային նոր բջիջներ եւ տարածել նոր նեւրոններ ինքն իրեն վերարտադրելու եւ վերանորոգելու աւերւած շղթայաձեւերը որոնք առաջացել են տարիքի, վնասւածքի կամ հիւանդութեան պատճառով.
Վարպետ Չոա Քոք Սռւի-ի (Master Choa Kok Sui) Բուժման, բարելաւման եւ հոգեւորման համար էներգիա կամ փրանա օգտագործելու ներկայիս գերագոյն աւտորիտի ունեցող անձն է. նա մեզ է պարգեւել այս գիրքը գրւած ուղեղի կարողութեան մասին որ նման չէ ոչ մէկ ուրիշ գրքի իր պարունակած լայնքի եւ խորութեան առումով՝ տեղեկութիւնների, ըմբռնման եւ պարզութեան տեսակէտներից ինչ որ յատուկ նշանն է եղել իր բոլոր հեղինակած գրքերի.
Read more >>