MCKS Հոգեւոր Առեւտրի Վարչարարութեան® | The Pranic Healers
The ancient art and science of pranic healing and arhatic yoga

MCKS Հոգեւոր Առեւտրի Վարչարարութեան®

MCKS Spiritual
     Business Management " «Համաձայն վաղեմի էզոտերիկ ուսուցումների, Եօթ Ճառագայթների միջոցով Վարչականութիւնը արտացոլում է եօթ էներգիաներ որոնք օգտագործւած են Ստեղծագործութեան գործընթացում: Եթէ ցանկանում էք յաջողութիւն ունենալ, ընդօրինակէք Աստծոյ Վարչականութեան Համակարգը."

-Վարպետ Չոա Քոք Սռւի (Master Choa Kok Sui)

Յեղաշրջող մի մօտեցում Ձեր Կեանքի եւ Առեւտրի Յաջող Վարչականութեան համար օգտագործելով Էզոտերիկ Օրէնքները.
Այս նորօրինակ աշխատանոցը որ վերջերս ձեւաւորւել է Վարպետ Չոա Քոք Սռւի-ի (Master Choa Kok Sui) միջոցով օգտագործում է յեղաշրջող մի մօտեցում առեւտրի հարցում յաջողութեան եւ նիւթական բարելաւման հասնելու համար, վարչարարութեանը տալով մի արդիական եւ բարեկամական տեսք:

Օգտագործելով էներգիա եւ հոգեւոր օրէնքներ, ծրագրաւորումների եւ փրոժէների իրականացումը եւ ընդհանուր աշխատանքային յարաբերութիւնների գործարկումը կը դառնայ աւելի հեշտ: Կազմակերպչական դրական մի մթնոլորտ, աշխատաւորութեան բարելաււած արտադրողականութիւն, եւ դրամագլխի լաւ աճ կը ստեղծւի: Մեդիտացիայի պարզ տեխնիկաներով անհատ մարդիկ կարող են աւելի սրել իրենց միտքը, բարձրացնել իրենց տարողութիւնը ճշգրիտ որոշումներ կայացնելու համար եւ ուշադիր լինելու առեւտրական կրիտիկական իրադրութիւնների նկատմամբ:

Այս կուրսը նաեւ սովորեցնում է թէ ինչպէս պիտի վարւել այնպիսի իրադրութիւնների ժամանակ որոնք աշխատավայրում ստրեսի առաջացման պատճառ են լինում, կառավարիչներին մղելով արագօրէն սպառելու իրենց Ֆիզիքական եւ մտային ուժերը: Կուրսին մասնակցողներին պիտի տրամադրւի գործնական արագ խորհուրդներ «ստրեսի եւ լարւածութեան էներգիան» վերացնելու համար:

Անհատ մարդկանց հոգեւին ուժեղացումը որպէս հետեւանք իր հետ բերում է ուժ, վստահութիւն, նպատակների յստակացում, եւ դինամիզմ դիմագրաւելու առեւտրի իրադրութիւնները: Լսէք այն տեխնիկաների մասին որոնց օգնութեամբ կամուրջ է ստեղծւել վարչարարների եւ աշխատաւորութեան միջեւ տարածութիւնների վրայ, ձեռք բերէք երկուստեք յարգանք, զարգացրէք աւելի եւս ուժեղ յարաբերութիւններ, տարածէք ազդեցութեան ոլորտը եւ բարելաւէք արդիւնաբերութիւնը:

Անհատ մարդկանց հոգեւին ուժեղացումը որպէս հետեւանք իր հետ բերում է ուժ, վստահութիւն, նպատակների յստակացում, եւ դինամիզմ դիմագրաւելու առեւտրի իրադրութիւնները: Լսէք այն տեխնիկաների մասին որոնց օգնութեամբ կամուրջ է ստեղծւել վարչարարների եւ աշխատաւորութեան միջեւ տարածութիւնների վրայ, ձեռք բերէք երկուստեք յարգանք, զարգացրէք աւելի եւս ուժեղ յարաբերութիւններ, տարածէք ազդեցութեան ոլորտը եւ բարելաւէք արդիւնաբերութիւնը:

Մասնակցելով այս փորձառութեամբ յագեցած կուրսին, դուք կը սովորէք.
 • Յաւելել գործի յաջողութիւնը եւ շահոյթը կիրառելով էզոտերիկ օրէնքներ.
 • Ստրեսի վարչարարութիւնը կը բարելաւի շնչառութիւնը եւ մեդիտացիայի տեխնիկաները
 • Արագ եւ շարժուն Ֆիզիքական եւ մտային վերստացման տեխնիկաներ
 • Յստակ եւ սուր մտքի զարգացում մեդիտացիայի միջոցով
 • Կառուցել աշխատանքային արդիւնաւէտ, ազդեցիկ եւ ներդաշնակ մթնոլորտ
 • Ազդեցիկ ժամանակային վարչարարութիւն
 • Բարելաւել պրոՖեսիոնալ եւ անձնական յարաբերութիւնները
 • Վարչարարութիւն՝ օգտագործելով Եօթ Ճառագայթ /մարդկային նախատիպ եւ հակումներ/... 
…. եւ դեռ շատ աւելին.

MCKS Հոգեւոր Առեւտրի Վարչարարութեան Կուրսի դասընթացը 1 օր է:

MCKS Կենսաէներգետիկ Բուժման կուրսի անց կացումը նախապայման է.


Կէտ. Դասընթացներին պիտի ծանօթանալ հերթաբար քանի որ իւրաքանչիւր մակարդակ հիմք է պատրաստում յաջորդի համար: Ինքը դասատուն ուսուցման ընթացքում իր աշակերտների հետ համատեղ գործադրում է տեխնիկաները: Իւրաքանչիւր դասընթացի աւարտից յետոյ միջազգային մակարդակով ընդունւած մի վկայական է տրւելու Վարպետ Չոա Քոք Սռւի-ի (Master Choa Kok Sui) Ինստիտուտ   Ներքին Ուսուցման կամ Համաշխարհային Փրանիք Բուժման Հաստատութեան կողմից: