Prosperity & Abundance Առաջարկվում է կենսաէներգետիկ բուժումի համակարգում | The Pranic Healers
The ancient art and science of pranic healing and arhatic yoga
Cart0

Prosperity & Abundance Առաջարկվում է կենսաէներգետիկ բուժումի համակարգում


MCKS Kriyashakti MCKS Քրիաշաքթի (Kriyashakti)®

"«Ձեր չաքրաների պայմանները ազդում են ձեր հարստութեան վրայ… Երբ փոխում էք ձեր Ներքին Աշխարհը, դուք փոխած էք լինում ձեր Ֆիզիքական աշխարհը»." - Վարպետ Չոա Քոք Սռւի (Master Choa Kok Sui) Նիւթական առատութիւնը ձեզ ազատութիւն է տալիս հետեւելու հոգեւոր նշանակէտերի: Քրիաշաքթին (Kriyashakti) ձեզ ուսուցանում է ինչպէս ամբողջութեամբ սանձել ձեր մտքերի ուժը, նուրբ էներգիաները եւ ձեր աուրայի դաշտը, որպէսզի ստեղծէք հարուստ եւ յաջողած մի կեանք թէ նիւթական եւ թէ հոգեւոր առումով:
Read more>>


MCKS Pranic Feng Shui MCKS փրանիկ Ֆէնգ Շռւի (Pranic Feng Shui)

"«Եթէ ձեր Feng Shui ճիշտ լինի , դա նոյնն է որ դուք մտած լինէք մի վերելակ որ դէպի վեր է բարձրանում. ձեր ջանքերը բազմապատկւում են. Feng Shui կենսաէներգիան ձեզ թոյլ է տալիս ձեր կեանքը բարելաւել»."

- Վարպետ Չոա Քոք Սռւի (Master Choa Kok Sui)


Մեծ Վարպետ Չոա Քոք Սռւի (Grand Master Choa Kok Sui) բացայայտել է Ֆէնգ Ջռւի(Feng Shui) գաղտնիքները որոնք երբեք անցեալում տրամադրելի չեն եղել ընդհանուրին. Իր Ուսուցչի Մահա Գռւռռւջի Մէյի լինգ (Maha guruji Mei Ling), միջոցով ուղղակի տեղեկութիւններ տրամադրելուց բացի, Մեծ Վարպետ Չոան (Grand Master Choa) ցանկագրեց անհաշիւ պայծառատեսութիւնների տւած օգնութիւնը անդրադառնալու համար տարբեր ուղղութիւններով եւ Ֆորմերով էներգիաներին, եւ թէ նրանք ինչպէս են ազդում ձեր առողջութեան, հարստութեան եւ հոգեւոր աշխարհի վրայ:
Read more >>


MCKS Spiritual Business Managment MCKS Հոգեւոր Գործարար կառավարում (Spiritual Business Management)

Յեղաշրջող մի մօտեցում Ձեր Կեանքի եւ Առեւտրի Յաջող Վարչականութեան համար օգտագործելով Էզոտերիկ Օրէնքները.
Այս նորօրինակ աշխատանոցը որ վերջերս ձեւաւորւել է Վարպետ Չոա Քոք Սռւի-ի (Master Choa Kok Sui) միջոցով օգտագործում է յեղաշրջող մի մօտեցում առեւտրի հարցում յաջողութեան եւ նիւթական բարելաւման հասնելու համար, վարչարարութեանը տալով մի արդիական եւ բարեկամական տեսք:
Read more >>