MCKS Կենսաէներգետիկ (Փրանիք) բուժուման կուրս | The Pranic Healers
The ancient art and science of pranic healing and arhatic yoga
Cart0

MCKS Կենսաէներգետիկ (Փրանիք) բուժուման կուրս


MCKS
     Pranic Healing MCKS կենսաէներգետիկ բուժում® (հիմնական կենսաէներգետիկ բուժում)

MCKS-ի կենսաէներգետիկ Բուժումը… (հիմնական կենսաէներգետիկ բուժում) մի նախապայման է բոլոր միւս կուրսերի համար: Սա առաջին կուրսն է որ պիտի անցնել՝ սովորելու համար փրանիկ բուժումը: MCKS կենսաէներգետիկ Բուժումը մի փորձառական կուրս է որ օգնում է բացայայտելու բուժման նկատմամբ ունեցած մարդու ներքին կարողութիւնը: Այս կուրսում դուք կը սովորէք աուրայի հետ գործելու հիմունքները:
Read more >>


MCKS
     Advanced Pranic Healing MCKS Յառաջացած Կենսաէներգետիկ Բուժման Կուրս®

MCKS Յառաջացած Կենսաէներգետիկ բուժման կուրսը պիտի անց կացնել հիմնական կուրսից յետոյ (MCKS Կենսաէներգետիկ բուժում) որտեղ կուսուցանւի տարբեր գոյներով կենսաէներգիայի հետ գործելու ձեւը՝ ստանալու համար աւելի արագ եւ աւելի ազդու արդիւնքներ: Դրանով դուք կը սովորէք թէ ո՞ր գոյնի կենսաէներգիան պիտի օգտագործել ո՞ր տեսակի հիւանդութեան համար:
Read more >>


MCKS Pranic Psychotherapy MCKS Կենսաէներգետիկ հոգեբուժութիւն®

MCKS կենսաէներգետիկ հոգեբուժութեամբ պիտի պարապել MCKS Յառաջացած կենսաէներգետիկ բուժման կուրսը անցնելուց յետոյ որտեղ չաքրաների հոգեբանական Ֆունկցիան պիտի դասաւանդւի: Դա կենսաէներգետիկ բուժման տեխնիկաներն են որ կարող են բուժել զգացական եւ մտային անհաւասարակշռութիւնները:
Read more >>


MCKS Pranic Crystal Healing MCKS Կենսաներգետիկ քրիստալ բուժման®

Կենսաներգետիկ քրիստալ բուժման կուրսում դուք կը սովորէք ինչպէս ստանալ Մայր Երկրի թանկարժէք պարգեւներից մէկի՝ քրիստալների եւ թանկագին քարերի ուժը, որոնցով կարող էք բարելաւել ձեր բուժւելու կարողութիւնը, հոգեկանը եւ հարստութիւնը:
Read more >>MCKS Pranic Psychic
     Self Defense MCKS Կենսաէներգետիկ հոգեկան Ինքնապաշտպանութիւն®

Մենք լողում ենք մտածումային ձեւաւորումների եւ զգացական էներգիայի ծովում, որոնց ոչ բոլորն են օգտակար մեզ համար: Իրականում, մենք շարունակաբար ռմբակոծւում ենք բացասական եւ վնասակար էներգիաներով: Եթէ դուք ամբողջապէս պաշտպանւած չէք այս ապականողների դիմաց, դուք կարող է ազդեցութիւն կրէք հոգեւին, մտային, զգացական, Ֆիզիքական եւ տնտեսական առումներով:
Read more >>


Mcks Super Brain Yoga MCKS Գեր-ուղեղի Եօգա®

Գիտական մի նւաճումի միջոցով վերջնական ձեւով դրսեւորւում է որ մարդկային ուղեղը կարող է ծնել ուղեղային նոր բջիջներ եւ տարածել նոր նեւրոններ ինքն իրեն վերարտադրելու եւ վերանորոգելու աւերւած շղթայաձեւերը որոնք առաջացել են տարիքի, վնասւածքի կամ հիւանդութեան պատճառով.
Read more >>