MCKS կենսաէներգիաներ (Փրանաներ) քրիստալ բուժմուն® | The Pranic Healers
The ancient art and science of pranic healing and arhatic yoga
Cart0

MCKS կենսաէներգիաներ (Փրանաներ) քրիստալ բուժմուն®

MCKS Pranic Crystal Healing® "«Քրիստալը մի նուրբ էներգիա խտացնող է: Դա նշանակում է որ նա կարող է ներքաշել, ամբարել, ծրագրել եւ կենտրոնացնել նուրբ էներգիան: Որոշակի իմաստով, դա նոյնն է ինչ վերաբեռնող մարտկոցը որ կարող է ներքաշել, ամբարել եւ արձակել էլեկտրական էներգիա»:"

-Վարպետ Չոա Քոք Սռւի (Master Choa Kok Sui)


Կենսաներգետիկ քրիստալ բուժման կուրսում դուք կը սովորէք ինչպէս ստանալ Մայր Երկրի թանկարժէք պարգեւներից մէկի՝ քրիստալների եւ թանկագին քարերի ուժը, որոնցով կարող էք բարելաւել ձեր բուժւելու կարողութիւնը, հոգեկանը եւ հարստութիւնը:

Կուրսը ներառում է հետեւեալ գլուխները՝
 • Յաւելում է ձեր բուժւելու կարողութիւնը 200 անգամ կամ աւելի օգտագործելով յատուկ քրիստալներ.
 • Դուրս է մղում բացասական զգացումները եւ հիւանդագին էներգիան ձեր աուրայից արագօրէն եւ հեշտութեամբ.
 • Ստեղծում է անձնական պատնէշները եւ վահանակները որպէսզի դուք չը ներառէք ձեր այցելուների հիւանդագին էներգիան նրանց բուժելու ժամանակ.
 • Օծել քրիստալները նրանց դարձնելու համար աւելի ուժեղ 1000 կամ աւելի տոկոսով.
 • Օծել օղերը, վզի կախիչները եւ զարդերը գրաւելու համար բարի առողջութիւնը եւ հարստութիւնը ձեր սիրած էակների եւ գործարքային ընկերութիւնների համար:
 • Օգտագործել քրիստալները որպէս պաշտպանող թալիսմաններ հոգեկան նոպաների դէմ
 • Սովորել թէ ո՞ր քրիստալները եւ ո՞ր թանկարժէք քարերը կարող են յարմար լինել ո՞ր նպատակների համար.
 • Օգտագործել ուժի օղեր, կախարդների եւ վարպետ բուժողների գաղտնիքները՝ ձեռք բերելու համար ուժ, բուժում եւ հարստութիւն.
 • Օգտագործել գունաւոր քրիստալների գունաւոր կենսաէներգիան դիւրացնելու համար արագ բուժումը.
 • Օգտագործել մասնաւոր քրիստալներ ինչպէս օբսիդանը ներծծելու եւ հեռանալու համար հոգեկան նոպաներից.
 • Սովորել թէ ինչու սխալ քրիստալները կամ թանկագին քարերի ձեր վրայ կրումը կարող է տնտեսական դժւարութիւնների պատճառ դառնալ.
 • Սովորել թէ ինչու որոշակի քրիստալների կամ թանկագին քարերի ձեր վրայ կրումը կարող է հոգեկան նոպաները դէպի ձեզ գրաւել.
 • Սովորել այն հինգ Ֆակտորների մասին որոնք կազմում են մի քրիստալի իրական ներուժը.
 • Ծրագրաւորել քրիստալները բուժման համար
MCKS կենսաէներգետիկ քրիստալ բուժման կուրսում՝
Սնոտիապաշտութիւնը եւ վիրաւորական հաւատալիքները քարերի եւ քրիստալների մասին ամբողջութեամբ դուրս է թողնւած, այդու դուք ի վիճակի կը լինէք հեշտութեամբ եւ արագօրէն սովորելու Զուտ Գաղափարներ եւ տեխնիկաներ:

MCKS կենսաէներգետիկ քրիստալ բուժման կուրսի դասընթացը 1 օր է:

MCKS կենսաէներգետիկ հոգեբուժութեան կուրսը նախապայման է.


Կէտ. Դասընթացներին պիտի ծանօթանալ հերթաբար քանի որ իւրաքանչիւր մակարդակ հիմք է պատրաստում յաջորդի համար: Ինքը դասատուն ուսուցման ընթացքում իր աշակերտների հետ համատեղ գործադրում է տեխնիկաները: Իւրաքանչիւր դասընթացի աւարտից յետոյ միջազգային մակարդակով ընդունւած մի վկայական է տրւելու Վարպետ Չոա Քոք Սռւի-ի (Master Choa Kok Sui) Ինստիտուտ   Ներքին Ուսուցման կամ Համաշխարհային Փրանիք Բուժման Հաստատութեան կողմից: