MCKS Օմ Մանի Փադմէ Համ® | The Pranic Healers
The ancient art and science of pranic healing and arhatic yoga
Cart0

MCKS Օմ Մանի Փադմէ Համ®

MCKS Om Mani Padme Hum "«Ծածուկ ուսուցումները եւ վարժութիւնները, որոնք բացայայտւած են այստեղ, ծանօթ են ընդամենը մի քանի բարձրաստիճան լամաների եւ մեծ եօգիստների: Բացայայտւած ուսուցումները եւ վարժութիւնները արժէքաւոր են»:"

- Վարպետ Չոա Քոք Սռւի (Master Choa Kok Sui)


Փորձարկէք Աշխարհի ամենից հանրայայտ Մանտրաներից մէկի Ներքին Ուսուցումները: Օմ Մանի Փադմէ Համ-ի (Om Mani Padme Hum)… ուժեղ մանտրա եւ աղօթք է որ համակում է ուժեղ Սիրով, Երախտագիտութեամբ, եւ խղճով: Այս կուրսի ընթացքում սովորէք այս ուժեղ մանտրայի աւելի խորը ըմբռնումը եւ նրա բազմաթիւ օգուտներն ու կիրառումները: Փորձարկէք «եօգա» կամ միացում Բարձր Հոգու հետ, երբ ուղղորդւում էք Մեդիտացիայի մէջ այս ուժեղ Մանտրայով: Դասարանի ղեկավարը նաեւ մասնակից է դառնում Ինքնութեան Կառուցման, Մեդիտացիա Բարութեան Սիրոյ, եւ Մեդիտացիա Կապոյտ Մարգարիտի Ոսկէ Լոտուսի մէջ ուսուցումներին, ինչպէս նաեւ առաջնորդում է խմբին այս մեդիտացիաներում: Յաւելեալ բաժինները ներառում են՝ երգեցողութիւն չաքրաների մաքրման համար, արթնացումը Բուդդայի Քուան Եյին-ի (Quan Yin), մանտրայի իղձեր իրականացնող յատկանիշերը, այս մանտրան որպէս մի գործիք Համաշխարհային Խաղաղութեան համար…. եւ շատ աւելին:

The MCKS Օմ Մանի Փադմէ Համ (Om Mani Padme Hum) կուրսի տեւողութիւնն է 1 օր:

MCKSևի կենսաէներգետիկ բուժման կուրսի անց կացումը նախապայման է.


Կէտ. Դասընթացներին պիտի ծանօթանալ հերթաբար քանի որ իւրաքանչիւր մակարդակ հիմք է պատրաստում յաջորդի համար: Ինքը դասատուն ուսուցման ընթացքում իր աշակերտների հետ համատեղ գործադրում է տեխնիկաները: Իւրաքանչիւր դասընթացի աւարտից յետոյ միջազգային մակարդակով ընդունւած մի վկայական է տրւելու Վարպետ Չոա Քոք Սռւի-ի (Master Choa Kok Sui) Ինստիտուտ   Ներքին Ուսուցման կամ Համաշխարհային Փրանիք Բուժման Հաստատութեան կողմից: