MCKS Քրիյաշաքթի® | The Pranic Healers
The ancient art and science of pranic healing and arhatic yoga
Cart0

MCKS Քրիյաշաքթի®

MCKS
     Kriyashakti "«Ձեր չաքրաների պայմանները ազդում են ձեր հարստութեան վրայ… Երբ փոխում էք ձեր Ներքին Աշխարհը, դուք փոխած էք լինում ձեր Ֆիզիքական աշխարհը»."

-Վարպետ Չոա Քոք Սռւի (Master Choa Kok Sui)


Նիւթական առատութիւնը ձեզ ազատութիւն է տալիս հետեւելու հոգեւոր նշանակէտերի: Քրիյաշաքթին (Kriyashakti) ձեզ ուսուցանում է ինչպէս ամբողջութեամբ սանձել ձեր մտքերի ուժը, նուրբ էներգիաները եւ ձեր աուրայի դաշտը, որպէսզի ստեղծէք հարուստ եւ յաջողած մի կեանք թէ նիւթական եւ թէ հոգեւոր առումով:

Ուժեղ սկզբունքներ եւ «յանձնւելու» տեխնիկաներ.
 • Ներքին Քրիյաշաքթի (Kriyashakti). Սովորէք Ուժեղ Մտածումների ձեւաւորման Ստեղծման նւազագոյնը 7 ազդու եղանակներ: Մտածումների ձեւաւորումները գործում են որպէս ձեր Ֆիզիքական օգնականները էներգետիկ աշխարհում, հարթելու համար նիւթական աշխարհում ձեր դրսեւորել ուզած ցանկութիւնները. Մտածում ների ձեւաւորումները հնում կոչւում էին «genies»:
 • Հարստացման մեդիտացիա. Ձեւաւորւած է սրբելու համար հին խանգարիչ բացասական ծրագիրները ձեր մանկութեան շրջանից եւ միաժամանակ կառուցել Մտածումների ձեւաւորումների ուժեղ մի ցանց, որ միահիւսւած է ձեր աուրային, շարունակաբար ձեր կողմը գրաւելու համար հարստութիւնը եւ ունեցւածքը, նոյնիսկ այն ժամանակ երբ դուք քնած էք. Իսկական Միդաս…
 • Սանձել Խօսւած Բառի Ուժը թափ պարգեւելու համար ձեր մտածումների եւ ցանկութիւնների դրսեւորմանը.
 • Օգտագործէք Ձեռքերի Գաղտնի Շարժումները / Մռւդռա (mudras)/ եւ աչքերի տարբեր ուղղւածութիւնը որ ծանօթ է միայն հին անցեալի բարձր մակարդակի կախարդներին, որպէսզի մտածումները աւելի արագ կերպով Ֆիզիքականանան.
 • Սովորէք մի կարեւոր Մռւդռա (mudra) ՈՉ ԹԷ օգտագործելու համար, որովհետեւ դա աննիւթական է դարձնում ձեր Մտածումների ձեւաւորումը. Մեծ թւով հոգեւոր վարժումներ կատարողներ անտեղի տառապանքների են ենթարկւել որովհետեւ այս ուսուցումը նրանց համար տրամադրելի չի եղել. Սովորէք այս արժէքաւոր գաղտնիքը.
 • Օգտագործէք Կապոյտ Եռանկիւնին՝ թակարդելու եւ վերացնելու համար բացասական Մտածումների ձեւաւորումները եւ Ֆիզիքական յարձակումների ազդեցութիւնը:
 • Սովորէք սանձել դրամի եւ առատութեան ուժը արագացնելու համար ձեր հոգեւոր զարգացումը. Սա իրապէս մի արժէքաւոր ուսուցում է որ կարող է օգտակար լինել հոգեւոր կեանքով զբաղւողներից շատերի համար.
 • Փորձարկէք մի մասնաւոր «Ամրապնդող Մեդիտացիա» որպէսզի արագօրէն եւ սիստեմատիկ կերպով նստեցնէք մի մտածում կամ գաղափար Ֆիզիքական ձեւաւորումով: Սա օգտագործւել է որոշ բազմամիլիոնատէրերի եւ մեծ կազմակերպութիւնների գլխաւորների կողմից ձեռք բերելու համար մեծ հարստութիւն եւ խոշոր յաջողութիւններ: Օգտագործէք սա ձեր փրոժէների համար:
 • Սովորէք կազմալուծել ինքնաևսաբոտաժող մտածումների ձեւաւորումը, հարստութեան յանցանքը եւ աղքատութեան գիտակցութիւնը գտնւում են ձեր աուրայի կրիտիկական տարածքներում: Այս ուժեղ վարժութիւնը կատարելուց յետոյ աշակերտները փորձարկել են խորունկ հանգստութիւն եւ ազատութիւն.
 • Սովորէք Չափաւորման եւ Կուտակման Սկզբունքը որ օգտագործել են Ասիայի Գերհարուստները կուտակելու եւ պահպանելու համար իրենց հարստութիւնը եկող սերունդների համար.
 • Եկամտի եւ Լիազօրութեան Գիտութիւնը. Սովորէք որտեղ պիտի առաջինը տաք եւ որտեղ վերջինը. Այդ յաջորդականութիւնը ձեզ թոյլ կը տայ սիստեմատիկ կերպով ստեղծելու ձեր սեփական բախտը. Սովորէք պարզ մի տեխնիկա Ստեղծել համար Հարուստ մի Կարմա որպէսզի ձեզ արժանի դարձնի Հարստութեան եւ Առաջնութեան:
 • Գտէք եւ ակտիւացրէք ձեր Հարստութեան Չաքրան եւ եղէք աւելի գործնական եւ հաստատուն. սա նաեւ կը դարձնի ձեզ մագնետիկ Հարստութեան եւ Յաջողութեան Էներգիայի նկատմամբ.
 • Փորձարկումներից շատերում ձեզ կուղղորդեն՝ հաստատելու ուսուցումների ազդեցիկ լինելը ձեզ համար:

Քրիյաշաքթի (Kriyashakti) սանսկրիտ լեզւով մի բառ է որ նշանակում է «օգտագործել մտածումների ուժը դրսեւորելու համար իրերը Ֆիզիքական մոլորակում»:

MCKS Քրիյաշաքթի (Kriyashakti) Կուրսի դասընթացը 2 օր է:

MCKS Արհաթիք Եօգա (Arhatic Yoga) /պատրաստական/ կուրսի անց կացումը մի նախապայման է.


Կէտ. Դասընթացներին պիտի ծանօթանալ հերթաբար քանի որ իւրաքանչիւր մակարդակ հիմք է պատրաստում յաջորդի համար: Ինքը դասատուն ուսուցման ընթացքում իր աշակերտների հետ համատեղ գործադրում է տեխնիկաները: Իւրաքանչիւր դասընթացի աւարտից յետոյ միջազգային մակարդակով ընդունւած մի վկայական է տրւելու Վարպետ Չոա Քոք Սռւի-ի (Master Choa Kok Sui) Ինստիտուտ   Ներքին Ուսուցման կամ Համաշխարհային Փրանիք Բուժման Հաստատութեան կողմից: