MCKS Բացայայտւած է Քրիստոնէութեան Ներքին ուսուցումները® | The Pranic Healers
The ancient art and science of pranic healing and arhatic yoga
Cart0

MCKS Բացայայտւած է Քրիստոնէութեան Ներքին ուսուցումները®

MCKS Inner
     Teachings of Christianity Revealed "«Քարմայի օրէնքը հիմքն է կազմում նաեւ Յիսուս Քրիստոսի տւած հրամանին՝ «սիրիր քո թշնամուն»: Ատելութիւնը փոխարինել ատելութեամբ, զայրոյթը՝ զայրոյթով, չարութիւնը՝ չարութեամբ, չարակամ վիրաւորանքը չարակամ վիրաւորանքով՝ ընդամենը աւելի եւս կը սրի դրութիւնը: Բայց ատելութիւնը փոխադարձել բարութեամբ եւ սիրով անխուսափելի կերպով պիտի յանգի ներդաշնակութեան եւ խաղաղութեան»:"

- Վարպետ Չոա Քոք Սռւի (Master Choa Kok Sui)


Յիսուս մարդկանց ուսուցանում էր առակներով, իսկ առաքեալներին «երկնի արքայութեան բանալիներով»:

Առաջին անգամը լինելով Մեծ Վարպետ Չոա Քոք Սռւի (Grand Master Choa Kok Sui) այս խորունկ սկզբունքները եւ տեխնիկաները բաժանում է՝ ուժեղացնելու համար մեզ Յիսուս Քրիստոսի Անգնահատելի ուսուցումների Սիրով եւ Իմաստութեամբ: Այս գործնական սկզբունքները եւ տեխնիկաները ձեզ թոյլ են տալիս փորձարկել «Յիսուսի գիտակցութիւնը» երբ դեռեւս գտնւում էք Ֆիզիքական մոլորակի վրայ:

Յենւած տարբեր մշակոյթների եւ կրօնների շուրջ ունեցած իր ընդարձակ գիտութեան վրայ եւ իր անցեալին որպէս մի Master՝ Կենսաէներգետիկ Բուժման գործում, Մեծ Վարպետ Չոա Քոք Սռւի (Grand Master Choa Kok Sui) առաջին անգամը լինելով բացայայտում է քրիստոնէութեան բազմաթիւ սիմւոլների եւ ծէսերի յետեւ գտնւող իսկական իմաստը: Այս ծանօթութիւնները ձեզ համար կը բերեն աւելի խորունկ եւ աւելի իմաստալի ընկալում եւ միացում քրիստոնէութեան եւ հոգեւոր կեանքի հետ:

Այս մէկօրեայ հրաշալի աշխատանոցում, դուք կը լուսաւորւէք եւ կուժեղանաք Ուսուցումներով եւ Ծածուկ Վարժութիւններով որոնք ներառում են՝
 • Յիսուս Քրիստոսի աղօթքը որպէս չաքրաները ակտիւացնող մի յառաջադէմ մեթոդ
 • Էութեան միջոցով Ծիսական Զտման գաղտնիքը
 • Ներքին ուսուցումները որոնք գտնւում են՝ կրակով, ջրով, օդով եւ Սուրբ Հոգով մկրտութեան յետեւում
 • Ս. Երրորդութիւնը եւ Աստծոյ համաշխարհային 3 երեսակները որոնք գտնւում են բոլոր գլխաւոր կրօններում
 • Յիսուս Քրիստոսի կողմից իր աշակերտների ոտքերը լւանալու ներքին իմաստը
 • Ուղտի առակի եւ Ասեղի ծակի առակի միջոցով ձեր Բարձր Հոգու հետ միացման Ֆորմուլայի ուսուցանումը
 • Բացայայտումների մէջ նշւած Կեանքի Ծառի 12 պտուղների եւ Հոգեկան Անատոմիայի միջեւ գտնւող Յարաբերութեան ըմբռնումը
 • Վերափոխումը եւ դրա կապը այս առակի հետ՝ «Թող քո աչքերը լինեն մէկ եւ քո մարմինը լցւած լինի լոյսով»:
 • Պենտեկոստէի Կրակի իսկական իմաստը

MCKS Բացայայտւած է Քրիստոնէութեան Ներքին Ուսուցման Կուրսի դասընթացը 1 օր է:

MCKS Կենսաէներգետիկ Բուժման կուրսի անց կացումը նախապայման է.


Կէտ. Դասընթացներին պիտի ծանօթանալ հերթաբար քանի որ իւրաքանչիւր մակարդակ հիմք է պատրաստում յաջորդի համար: Ինքը դասատուն ուսուցման ընթացքում իր աշակերտների հետ համատեղ գործադրում է տեխնիկաները: Իւրաքանչիւր դասընթացի աւարտից յետոյ միջազգային մակարդակով ընդունւած մի վկայական է տրւելու Վարպետ Չոա Քոք Սռւի-ի (Master Choa Kok Sui) Ինստիտուտ   Ներքին Ուսուցման կամ Համաշխարհային Փրանիք Բուժման Հաստատութեան կողմից: