MCKS Բացայայտւած է Բուդաիզմի ներքին ուսուցումները® | The Pranic Healers
The ancient art and science of pranic healing and arhatic yoga
Cart0

MCKS Բացայայտւած է Բուդաիզմի ներքին ուսուցումները®

MCKS Inner
          Teachings Buddhism Revealed Չորս Ազնիւ Իրողութիւնները եւ Ութ Ծալքով Ուղին որոնք ուսուցանւած են Լորդ Բուդդայի կողմից, գեղեցկօրէն ծաւալւած եւ պարզաբանւած են Մեծ Վարպետ Չոա Քոք Սռւի-ի (Grand master Choa Kok Sui) միջոցով: Իրողութեան տարբեր մակարդակները եւ երեսակները, եւ Բուդաիզմի տարբեր Դպրոցները, տառապելու Չորս Գլխաւոր Պատճառները եւ Ուժեղ Վճիռը, ամբողջութեամբ քննարկւած են իրենց խորութեամբ Մեծ Վարպետ-ի (Grand master) կողմից:

Նա նաեւ բացատրում եւ գործնական կիրառման օրինակներ է տալիս Լորդ Բուդայի այս խիստ արժէքաւոր ուսուցումների շուրջ: Նա ձեզ մի պարզ աշխատանքային քարտէզ է տրամադրում օգտագործելու համար Ութ Սրբազան Ուղիները որպէսզի ձեր կեանքը սիստեմատիկ կերպով տեղադրէք Աստւածային Կարգի մէջ:

Այն թէ ինչպէս մշակէք Բուդդայի Բնութիւնը ձեր ներսում եւ Լորդ Բուդայի Ուսուցումների Հոգեւոր Աևի մասին եւ Աթմա (Atma), Հոգեւոր անջատումները ոչ թէ միայն տերմիններն են կազմում այս դասարանի այլ գործնական մի ուղի է ձեր կեանքը ապրելու համար:


MCKS Բացայայտւած է Բուդաիզմի ներքին ուսուցումները կուրսի դասընթացը 1 օր է:

MCKS կենսաէներգետիկ բուժումը մի նախապայման է.


Կէտ. Դասընթացներին պիտի ծանօթանալ հերթաբար քանի որ իւրաքանչիւր մակարդակ հիմք է պատրաստում յաջորդի համար: Ինքը դասատուն ուսուցման ընթացքում իր աշակերտների հետ համատեղ գործադրում է տեխնիկաները: Իւրաքանչիւր դասընթացի աւարտից յետոյ միջազգային մակարդակով ընդունւած մի վկայական է տրւելու Վարպետ Չոա Քոք Սռւի-ի (Master Choa Kok Sui) Ինստիտուտ Ներքին Ուսուցման կամ Համաշխարհային Փրանիք Բուժման Հաստատութեան կողմից: