The ancient art and science of pranic healing and arhatic yoga

Pranik Şifa ile Mucizeler

Pranik Şifa ile Mucizeler

By: Grand Master Choa Kok Sui

Turkish Translation of Miracles Through Pranic Healing

#BK-TR-000015

Eski basım adı “Pranik Şifanın Kadim Bilim ve Sanatı”

Aura ve çakralardaki sıradan ve orta derecedeki normaldışılıkları iyileştirmek için açıklamalı teknikler sunan kolay anlaşılır bir kitaptır. İnsan aurasının ve 11 ana enerji merkezinin renkli ve tam açıklamalı görsellerini içermektedir. Yüce Pir Choa Kok Sui’nin original PRANİK ŞİFA kitabının yenilenmiş versiyonudur. Daha fazla hastalığın tedavisini içermektedir. PRANİK ŞİFANIN mucizelerine katkıda bulunması amacıyla dünyanın her yerinden şifacıların verdiği delilleri içerir. Ciddi bir şifacı ve ruhsal uygulayıcı için bu bilgilerin edinilmesi bir şarttır!

Pranik Şifa İle Mucizeler kişinin kendisine şifa vermesi için modern sistem tekniklerini açıklamaktadır. Durugörürler tarafından onay alarak, Yüce Pir Choa Kok Sui, fiziksel bedeni çevreleyen aurayı ve enerji merkezlerini veya diğer adıyla çakraları tarama, temizleme ve enerjilemeden oluşan modern bir şifa metodu geliştirmiştir. Pir, evrende, bedenlerimizde ve canlıların arasında mevcut olan ve dolaşan enerji ile uyuşan 16 prensibi ayrıntılı açıklamaktadır. Şifa metodolojisi sentezi, kişinin kendisine şifa vermesinden diğer kişilere şifa vermesine, uzaktan şifa vermesine kadar uzanır. Bunun mümkün olması birbirine bağlı olan enerji alanının Dünyanın manyetik ve pranik enerji alanına bağlı olmasıdır.
Yaşam gücü, prana veya çi, tüm atomik, organik, organik olmayan varlıklara nüfuz eder, kontrol edilebilirdir, yönlendirilebilirdir, hareket ettirilebilir, stabilize edilebilir, ve kişiler arasında transfer edildiğinde salınabilir.

Bu kitap, Pranik Şifa eğitiminde kullanılan temel metindir ve dünyada aynı zamanda Temel Pranik Şifa Eğitimi olarak da bilinir. Bu teknikler halhazırda hastanelerde 100ü aşkın doktor tarafından kullanılmaktadır. Herkes şifa vermeyi öğrenebilir, yeter ki istesin. Bedeni çevreleyen enerji sistemleri ile çalıştığımızda, pranik şifa uygulayıcısı hastalıklı enerjiyi teşhis etmeyi öğrenir ve onu temizleme tekniği aracılığı ile yok eder.

Enerjileme tekniğini kullanarak uygulayıcı hastalıklı enerjinin yerine yaşam gücü enerjisi koyar ve bu, bedenin dengesini bulmasını ve kendisini iyileştirmesini sağlar.

Ciddi bir şifacı ve ruhsal uygulayıcı için öğrenilmesi bir şarttır!

Pranik Şifa Eğitimi El Kitabı (Temel Pranik Şifa Eğitimi)

Our Price: $19.50

Add To Cart

Shipping Costs for this item will be paid by Customers.